Congres Restauraties.nu

Esthetiek, Kwaliteit & Efficiency

Op vrijdag 17 juni 2022 in de RAI Amsterdam delen 6 toonaangevende sprekers hun kennis op het gebied van restauraties.

De keuze tussen direct of indirect restaureren is niet altijd zwart-wit

 • Adhesieve of Indirecte restauraties?

  De hoeveelheid resterend tandweefsel bepaalt uw keuze. Gaan wij direct restaureren met composiet of is een indirecte restauratie beter? De zes sprekers geven u tijdens dit goed doordachte congresprogramma het antwoord.

 • Directe restauraties in het front en in het (pre)molaargebied

  Optimale resultaten met composietmateriaal in de esthetische zone bereikt u aan de hand van voorspelbare en gestructureerde procedures. Dit sluit foutkansen zoveel mogelijk uit. Hoe zorgt u voor duurzame en esthetische composietrestauraties met optimale vormgeving, afwerking en randaanpassing in het (pre)molaargebied? Wat is de te verwachten levensduur van uw restauraties?

 • Samenwerking Tandarts en Keramist

  Hoe ziet de keramische procedure eruit? Wat en hoe communiceren tandarts en keramist met elkaar over de preparatie? Werken we analoog of digitaal?

 • Grenzen tussen ‘directe en indirecte restauraties’ vervagen

  Met moderne intra-orale scanners kunnen indirecte restauraties direct met behulp van CAD/CAM worden vervaardigd. ’Same day - of single visit dentistry’ speelt steeds een grotere rol, minder stoeltijd en kosten, maximale controle en kwaliteit.

De sprekers

 • Marta Ilik

  Studeerde af in 2010 aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Sinds 2012 werkt zij in Amsterdam bij het Amsterdams Centrum Cosmetische Tandheelkunde (ACCT) waar zij gespecialiseerd is in esthetische en restauratieve tandheelkunde. Ze is bestuurslid van de Dutch Academy of Esthetic Dentistry (DAED). In 2015 is ze door de vakjury van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde officieel erkend als ‘restauratief tandarts’. In haar werk streeft zij ernaar zoveel mogelijk tandweefsel te behouden. Zo creëert zij een natuurlijke en gezonde basis voor de restauratie, die ze altijd zo mooi mogelijk wil maken. In haar minimaal invasieve behandelingen werkt Marta graag met composiet. Mooie restauraties in het front is haar specialiteit.

 • Prof. Dr. Marleen Peumans

  Studeerde in 1987 af in de Tandheelkunde aan de KULeuven. Daarna begon zij aan de post-graduate opleiding tot Tandarts-specialiste op de afdeling Conserverende Tandheelkunde. In 1997 promoveerde zij tot Doctor in de Medische Wetenschappen met het proefschrift 'Het klinisch gedrag van veneer restauraties en hun invloed op het parodontium'. Haar bijzondere aandacht gaat uit naar het herstel van elementen met adhesieve restauratiematerialen en het klinisch gedrag van deze restauraties. Verschillende nationale en internationale publicaties zijn van haar hand verschenen betreffende klinische procedures en het klinisch gedrag van adhesieve restauraties. Vanaf 2004 is zij full-time werkzaam als Tandarts Afdelingshoofd op de afdeling Restauratieve Tandheelkunde (UZ-Leuven), en is deeltijds hoofddocent aan de KULeuven.

 • Dr. Marco Gresnigt

  Is in 2005 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari 2012 is hij gepromoveerd op de adhesieve bevestiging van facings. Naast zijn werkzaamheden in de praktijk geeft Marco op de Universiteit van Groningen colleges, doet onderzoek en is hij docent op de kliniek van de universiteit. Als logische aansluiting op de esthetische tandheelkunde heeft hij zich tevens bekwaamd op het gebied van de orthodontie en microchirurgie. Marco verricht universitair onderzoek op het gebied van de restauratieve/adhesieve tandheelkunde en doceert esthetische en reconstructieve tandheelkunde. Hij begeleidt meerdere promovendi en publiceert in (inter)nationale tijdschriften, met name op het gebied van de adhesieve restauratieve tandheelkunde. Zowel nationaal als internationaal geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van esthetische, minimaal invasieve en adhesieve tandheelkunde.

 • Maarten Bekkers

  Maarten is afgestudeerd in 2008 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte hij in verschillende praktijken en volgde hij congressen, cursussen en trainingen om zich te kunnen ontwikkelen op het gebied van de restauratieve en esthetische tandheelkunde. Begin 2015 werd Maarten erkend als specialist Restauratief Tandarts (NVVRT), in september 2015 werd hij tevens op Europees niveau erkend als Prosthodontist (EPA). In 2015 lanceerde hij zijn tandheelkundig behandelconcept 'gaaf.care' om complexe en/of esthetische cases op gestructureerde wijze voorspelbaar, tandweefselbesparend en duurzaam te kunnen plannen en uitvoeren. Maarten houdt zich in de praktijk voornamelijk bezig met de esthetische en restauratieve tandheelkunde. Tevens interesseert hij zich in implantologie en parodontale esthetische chirurgie.

 • Patrick Oosterwijk

  Patrick is tandtechnicus sinds 1985 en tot 2012 was hij eigenaar van een allround tandtechnisch laboratorium met vestigingen in Utrecht, Amersfoort en in ACTA. Sinds 2012 is hij voor Elysee Dental verantwoordelijk voor de kennisoverdracht van tandtechnische oplossingen en processen richting tandartsen en tandtechnici. Hij is de contactpersoon voor verschillende tandheelkunde universiteiten waarvoor Elysee Dental het techniekwerk verzorgd. Vanuit deze positie draagt Patrick bij aan gedegen kennisoverdracht richting de studenten van de tandheelkundige opleiding. Naast het geven van lezingen over uiteenlopende onderwerpen verzorgt Patrick ook lezingen voor een grote Europese laboratoriumgroep.

 • Arend van den Akker

  Arend van den Akker studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam van 1979 tot 1984. Na zijn afstuderen werd hij tandarts bij de Koninklijke Marine en daarna algemeen practicus bij Tandartspraktijk Berkenstraat in Alphen aan den Rijn met een speciale voorliefde voor de prothetische- en esthetische tandheelkunde. In 2009 verhuisde hij met zijn praktijk (inmiddels mede een verwijspraktijk voor esthetische tandheelkunde) naar Gezondheidscentrum Vitalis in Alphen aan de Rijn. Naast zijn werk als tandarts schrijft hij artikelen en is hij opinion-leader voor (inter)nationale organisaties gericht op esthetische tandheelkunde. Arend is lid van de DAED, is ISCD Certified CEREC Trainer en geeft diverse cursussen over prothetische en esthetische tandheelkunde in binnen- en buitenland.

Het programma

Vijf zeer praktijk-georiënteerde lezingen. Van indicatie tot praktische uitvoering. Een boeiende congresdag met zes van de beste sprekers op dit vakgebied.

 • 08:45

  Ontvangst met koffie en thee

 • 9:45

  Opening van de congresdag

 • 10:00

  Directe restauraties in het front

  Er zijn meerdere manieren om een patiënt blij te maken met een gezonde en mooie glimlach. Direct composiet biedt de kans een esthetisch resultaat te bereiken volgens een minimaal invasieve procedure. Om tot een voorspelbaar eindresultaat te komen is gedegen kennis van de procedure, materialen en morfologie van belang. De natuurlijke elementen dienen zoveel mogelijk als referentie voor de behandeling. Veel collega’s zullen herkennen dat ‘the devil is in the detail’ als het gaat om werken met composiet in de esthetische zone. De voorkeur gaat daarom uit naar voorspelbare en gestructureerde procedures die foutkansen zoveel mogelijk reduceren. De benodigde stappen en technieken om consistent tot gewenste uitkomsten te komen zullen in deze presentatie gedetailleerd worden toegelicht.

  Marta Ilik

  Leerdoelen:
  • Tips en tricks krijgen om concreet aan de slag te gaan in de eigen praktijk
  • De voor- en nadelen van enkel- en meerlaagse layeringtechnieken kennen
  • Efficiënt tot een mooie en functionele primaire vorm bij composietrestauraties komen
  • Het leren van het afwerk- en polijstproces voor composiet op hoogglans
 • 10:50

  Directe composietrestauraties in het (pre)molaargebied: Duurzaam en esthetisch

  Het vervaardigen van een directe composietrestauratie in de posterior regio is techniekgevoelig. Om duurzame restauraties te vervaardigen in de dagelijkse praktijk is het aan te raden om een vereenvoudigd en standaard protocol te volgen. De caviteitspreparatie moet goed afgewerkt zijn en wordt in grote bepaald door een grondige biomechanische analyse. Bij een klasse II composietrestauratie kan men op voorspelbare wijze een juiste proximale contour en een stevig en goed gepositioneerd contactpunt creëren. Een eenvoudig histo-anatomisch layering protocol laat de practicus toe restauraties te vervaardigen met een correcte anatomie, die tevens optisch optimaal integreren met de natuurlijke tand. Indien alle stappen in het protocol systematisch gevolgd worden, zal een vereenvoudigd afwerkings- en polijstprotocol leiden tot restauraties met optimale vormgeving, oppervlakteglans en randaanpassing.

  Prof. Dr. Marleen Peumans

  Na de lezing weet u/kent u:
  • Hoe u een correcte biomechanische analyse van de te restaureren elementen uitvoert
  • Hoe u een correcte caviteit prepareert voor duurzaam herstel
  • Het vereenvoudigde layering protocol voor klasse I/II composietrestauraties
  • Hoe u een correcte interdentale anatomie bij Klasse II composietrestauraties verkrijgt
 • 11:40

  Koffiepauze

 • 12:10

  De keuze tussen directe en indirecte restauraties

  In deze lezing zal Marco Gresnigt ingaan op het indicatiegebied tussen direct en indirect restaureren. Wat zijn voor- en nadelen van beide behandelmethodes? Bij het voorlichten van patiënten en het maken van plannen is het belangrijk te weten wat de overlevingspercentages zijn van beide behandelingen, zowel posterior als anterior. De lezing zal daarom ook bestaan uit een leerzame mix tussen onderzoek en kliniek. Er zullen handvaten gegeven worden die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk, vooral ook om keuzes te maken tussen directe en indirecte restauraties. Als we indirect gaan restaureren welke materialen gebruiken we dan? En is indirect restaureren wel echt zoveel invasiever dan direct restaureren?

  Dr. Marco Gresnigt

  Na de lezing bent u op de hoogte van:
  • Het indicatiegebied tussen directe en indirecte restauraties in de posterieure en anterieure zone
  • Het overlevingspercentage van posterieure directe restauraties
  • Wat er mogelijk is op het gebied van indirect restaureren
  • Of indirect restaureren echt zoveel invasiever is dan direct restaureren
  • De belangrijkste factoren voor een optimale levensduur van directe en indirecte restauraties
 • 13:00

  Lunch

 • 14:00

  Samenwerking Tandarts/Keramist: it’s all about (the) preparation

  In deze duo presentatie zullen Maarten Bekkers en Patrick Oosterwijk u meenemen in de samenwerking tussen tandarts en keramist wanneer we indirecte restauraties gaan vervaardigen. De preparatie staat daarin centraal. En niet alleen de preparatie voor de indirecte restauratie, maar de preparatie in de breedste zin van het woord. Een gedegen kennis- en inzichtniveau van tandarts en keramist zijn belangrijk om juiste keuzes te maken op vele fronten. Werken we direct of indirect? Welke materialen zijn voorhanden en genieten daarin onze voorkeur? Werken we analoog of digitaal, of in een combinatie daarvan? Wat zijn de uitgangspunten voor bijbehorende preparaties? Wat communiceren we heen en weer tussen tandarts en keramist? Hoe ziet de keramische procedure eruit en hoe zorgen we uiteindelijk voor een duurzaam resultaat? Een hoop vragen om te beantwoorden vóór we met de preparatie van start kunnen gaan. Vragen waarin Maarten en Patrick helderheid en structuur gaan scheppen.

  Maarten Bekkers en Patrick Oosterwijk

  Leerdoelen:
  • U krijgt inzicht in het moment van indiceren direct/indirect
  • U krijgt inzicht wanneer u groter moet denken dan alleen op elementniveau
  • U krijgt inzicht in mogelijke materialen
  • U leert de uitgangspunten van preparaties voor indirecte restauraties
  • U krijgt inzicht in het keramische proces
  • U krijgt inzicht in het cementatieproces
  • U krijgt handvaten om gestructureerd te werken
  • U krijgt tools voor betere communicatie tussen tandarts en keramist
 • 15:40

  Theepauze

 • 16:10

  Direct of indirect restaureren: de keuze is niet altijd zwart/wit

  Op voorhand lijkt het een binaire keuze. 0 of 1, zwart of wit. De keuze om direct of indirect te gaan restaureren is door de komst van intra-orale scanners soms moeilijker geworden. De goede kwaliteit en efficiency van moderne scanners ten opzichte van de conventionele afdruk maken de keuze er niet makkelijker op. Artificiële intelligentie (AI) neemt hierbij een steeds belangrijker plaats in. Restauraties kunnen nu nadat ze zijn ingescand, direct worden ontworpen (CAD) en vervaardigd (CAM). Voor patiënt en tandarts heeft dit enorme voordelen. Minder stoeltijd, maximale controle over het proces, minder kosten en hoge kwaliteit. Drie kernwaarden; Esthetiek – Kwaliteit – Efficiëncy staan hierbij centraal. Bij ‘Same day’ of ‘Single visit dentistry’, waarbij de grenzen tussen direct en indirect vervagen, nemen het lab en de tandtechnicus nog steeds een heel belangrijke plaats in. Ook de combinatie met analoog werken is nog steeds onmisbaar.

  Arend van den Akker

  Na deze lezing kent u:
  • De voordelen van ‘Same day’ of ‘Single visit dentistry’
  • De stand van zaken wat betreft intra-oral scanning
  • Het verschil tussen labside en chairside dentistry
  • De restauraties waar analoog werken nog aan bod komt
 • 17:00

  Afsluiting van de congresdag

 • 17:05

  Borrel

Praktische informatie

Alles wat u moet weten over datum, locatie, accreditatie, annuleren en de congresfee.

 • Datum & locatie

  Vrijdag 17 juni 2022, Forumzaal, RAI Congrescentrum, Amsterdam. De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Route & Bereikbaarheid.

 • Doelgroep en niveau

  Tandartsen, Tandtechnici, Mondhygiënisten, Tandarts(preventie)assistenten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die zeer regelmatig patiënten behandelen.

 • Tarief

  De congresfee bedraagt:
  € 425,- voor Tandartsen
  € 325,- voor Tandtechnici
  € 325,- voor Mondhygiënisten
  € 295,- voor Tandarts(preventie)assistenten
  (inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat).

 • Annuleren

  Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  • voor 17 maart 2022: géén annuleringskosten
  • voor 17 april 2022: 25% annuleringskosten
  • voor 17 mei 2022: 50% annuleringskosten
  • voor 17 juni 2022: 90% annuleringskosten
 • Coronavirus

  Het congres kan alleen doorgaan wanneer dat door de overheid is toegestaan. Mocht het zo zijn dat door overheidsvoorschriften doorgang op 17 juni 2022 niet mogelijk is dan zullen wij z.s.m. een nieuwe congresdatum vaststellen en aankondigen. Uw inschrijving blijft in dat geval van kracht voor de nieuwe congresdatum.

 • Accreditatie

  De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het Congres Restauraties.nu levert u 5 KRT punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.
 • Restauraties.nu is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

  U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:

  Paul Kalker
  info@bureaukalker.nl
  T. 020 - 615 99 36
  M. 06 - 242 74 888
  www.bureaukalker.nl

Inschrijven

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u vanaf begin maart toegestuurd.

 • Hoofdsponsor Restauraties.nu:
 • Co-sponsor Restauraties.nu:

Bureau Kalker organiseert tevens
KINDERTANDHEELKUNDE2022
op 7 okt 2022.